دلیل به وجود آمدن قبرستان‌های دوچرخه در چین چیست؟

در چین به تازگی شرکت‌های زیادی با دوچرخه‌هایی که مجهز به سیستم مکان‌یاب هستند وارد بازار شده‌اند.