Rate this post

بیشتر حمل و نقل داخلی آمستردام به وسیله دوچرخه انجام می شود

اينجا آمستردام يكى از بهترين جاهاى دنيا براى زندگیه

🔹در این شهر ۷۵۰هزار نفری، ۸۰۰هزار دستگاه دوچرخه وجود دارد. ۶۰درصد از حمل و نقل داخلی آمستردام به وسیله دوچرخه انجام می‌شود. در سال۲۰۰۷ تنها ۱۸نفر به دلیل حوادث رانندگی در این شهر کشته شدند.

اين آمار كشته بر اثر حوادث رانندگى تو ايران كار چند ساعته