Rate this post

رعایت عفاف و حجاب در رانندگی بانوان مهم است

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره دوچرخه‌سواری زنان:
🔹دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد عفاف و حجاب است.
🔹بی‌حجابی در داخل خودرو یا بی‌حجابی روی موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد، رعایت عفاف و حجاب است.

آریا چرخ